Träffa Westander?

Vi träffar gärna en möjlig uppdragsgivare för att förutsättningslöst diskutera pr-samarbete. I ett sådant möte ställer vi framför allt många frågor, för att få en god förståelse för pr-behoven och en tydlig uppfattning om hur Westander eventuellt skulle kunna bistå.

Däremot kan vi inte, vare sig i ett sådant möte eller i en eventuell efterföljande offert, presentera konkreta planer för hur vi rekommenderar att den möjliga uppdragsgivaren ska jobba med pr. Framtagandet av sådana planer kräver analys och är dessutom ett arbete som vi av kvalitetsskäl vill göra i nära samspel med uppdragsgivaren.

Westander tackar nej till alla upphandlingar där vi förväntas arbeta arvodeslöst. Det gör vi av respekt mot både våra anställda och våra befintliga uppdragsgivare. Vi följer konsekvent de så kallade pitchrekommendationer som tagits fram av vår branschorganisation Sveriges Kommunikationsbyråer i samarbete med Sveriges Annonsörer, som avråder från arvodeslöst kreativt arbete.