Bli en skicklig medietränare

Välkommen till en annorlunda pr-kurs! Under en heldag ger vi dig konkreta verktyg och handfasta tips för hur du genomför effektiva och engagerande medieträningar med dina kollegor.

En skicklig medietränare ger talespersoner trygghet och konkreta verktyg för att hantera intervjuer på ett förtroendeingivande sätt. Genom att ni utvecklar kompetensen att medieträna internt kan ni undvika att bli beroende av konsulter. Det blir lättare för er att träna ofta och regelbundet, gärna inför varje mediekontakt.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som redan arbetar med medierelationer och vill bli ännu bättre på att stötta dina kollegor inför medieframträdanden. På kursen lär du dig, genom teori och övningar, hur du kan bli en skicklig medietränare.

Kursens innehåll:

Introduktion
 • Vad är medietränarens roll?
 • På vilket sätt är medietränaren viktig?
 • Vad kännetecknar en bra medietränare?
God medieträning
 • Vad är bra och dålig medieträning?
 • Vilken syn på media bör jag förmedla?
 • Ska jag använda skjutjärnsjournalistik?
Metoder och verktyg
 • Vilka är de bästa sätten att medieträna?
 • Vilka konkreta verktyg kan jag ge talespersonen?
 • Hur ger jag effektiv återkoppling?
Budskap och budskapskontroll
 • Vad är ett slagkraftigt budskap?
 • Hur ser jag till att talespersonen framför budskapet?
 • Hur lär jag ut svarstekniker?
Röst och kroppsspråk
 • Hur hjälper jag talespersonen att gå genom rutan?
 • Hur ger jag personrelaterad kritik?
 • Vilka är goda förebilder?