Skapa mer publicitet

Genom att få journalister intresserade av er verksamhet kan ni föra fram era budskap och stärka varumärket. Vi lotsar dig genom hela resan från nyhetsidé till nyhetsinslag.

Företag som förstår hur nyhetsredaktioner arbetar kan själva ta fram nyhetsvinklar som väcker intresse och utveckla budskap som fungerar i media. Vi ger dig konkreta tips om hur du skapar nyhetsmaterial, skriver bättre pressmeddelanden och kontaktar nyhetsredaktioner på ett sätt som ökar chanserna till genomslag.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som redan arbetar med medierelationer och vill bli ännu bättre på att skapa publicitet. Optimalt är att ni deltar två personer från företaget eller organisationen. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker digitalt en vecka efter kurstillfället.

Kursens innehåll

Introduktion
 • Varför ska ni skapa publicitet?
 • Hur tar jag min nyhet från idé till resultat?
 • Vad är pr?
Skapa egen publicitet
 • Hur arbetar nyhetsredaktioner?
 • Vad blir en nyhet?
 • Hur gör jag mitt nyhetsutspel intressant?
Skriv bra pressmeddelanden
 • Hur använder jag pressmeddelanden för att skapa publicitet?
 • Hur kan jag vässa mina pressmeddelanden?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna?
Kontakta nyhetsredaktioner
 • Vad ska jag tänka på när jag ringer en redaktion?
 • Hur kan jag skapa intresse för min nyhet?
 • Vad ska jag absolut inte säga när jag pratar med en journalist?
Ta fram budskap
 • Vad är ett budskap?
 • Hur tar jag fram budskap som fungerar i media?
 • Praktisk övning: Hur får jag ut mitt budskap i en intervju?