Westanders ledarskapsprogram

Vill du ta ett rejält kliv i din utveckling som ledare? Westanders ledarskapsprogram vänder sig till dig som vill gå på djupet i ämnen som motivation, värderingar, återkoppling, coachning och förändring. Under ett halvår får du insikter och verktyg som varaktigt fördjupar ditt ledarskap.

Utveckla dig själv och din omgivning

Ledarskap är att medvetet påverka andra. Westanders ledarskapsprogram vänder sig till dig som vill bidra ännu mer till att medarbetare och kollegor når sina mål. I programmet utvecklar du också ditt självledarskap – förmågan att medvetet påverka dina egna tankar och hur du samverkar med andra.

Under två inledande heldagar och ytterligare fem träffar får du konkreta verktyg som fungerar i vardagen. Du får en fördjupad förståelse för din roll och ledarskapets möjligheter. Samtidigt bygger du starka nätverksrelationer med de andra deltagarna. Programmets innehåll grundas på forskning och många års coachning av chefer, ledningsgrupper och medarbetare.

I Westanders ledarskapsprogram utvecklar du förmågan att

 • skapa tydliga ansvarsförhållanden
 • delegera och coacha med kvalitet
 • återkoppla mer och bättre
 • leda med värderingar
 • hantera frustration och konflikter
 • leda för ständig förändring
 • främja hållbarhet och balans i livet.

Motivation, snällhet och nolltolerans mot gnäll

Westander är en av landets största pr-byråer och har nått den positionen genom en välutvecklad ledarskapskultur. Vi har coachat och utbildat tusentals chefer och medarbetare inom ramen för våra ledarskapstjänster. Fyra av de fem senaste åren har vi utsetts till Årets arbetsgivare i kommunikationsbranschen. Det här är några av insikterna som ligger till grund för Westanders ledarskapsprogram:

 • På moderna kunskapsföretag är chefens uppgift inte att motivera, utan att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Självstyrning, kompetens och samhörighet är starka motivationsfaktorer.

 • Snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla – utan om att vilja andra väl och agera därefter. En stark snällhetskultur gör att samarbetet blir mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

 • Gnäll handlar om svepande kritik utan tydlig mottagare samt kritik mot kollegor bakom ryggen. Det äter energi, underminerar ansvarstagande och motverkar förändring. Nolltolerans mot gnäll handlar om konkreta verktyg för att omvandla frustration till förändringskraft.

Kursens innehåll

Förberedelser
 • En av lärarna gör en personlig intervju med dig om erfarenheter, utmaningar och förväntningar.
Två heldagar på Balingsholm Herrgård
 • När är du en ledare?
 • Leda med värderingar
 • Motivation i kunskapsföretag
 • Den lönsamma snällhetskulturen
 • Stabilitet och förändring
Fem halvdagar hos Westander med middag
 • Delegering och coachning med kvalitet
 • Mer och bättre återkoppling
 • Nolltolerans mot gnäll
 • Ledarskap för ett hållbart arbetsliv
 • Självledarskap och förändring
Westanders ledarskapsnätverk
 • Efter programmet blir du en del av Westanders ledarskapsnätverk, med regelbundna träffar