Ledarskap

Westanders ledarskapskonsulter hjälper chefer, ledningsgrupper och medarbetare att utvecklas. Vårt stöd syftar till att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas inre motivation.

Utgångspunkten är forskning som visar att medarbetare på moderna kunskapsföretag motiveras av självstyrning, kompetens och samhörighet. Det är roligt att jobba när man styr sitt eget arbete, utvecklas på jobbet och känner en stark värdegemenskap.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Medarbetarnas motivation och trivsel är helt avgörande för kvaliteten i vårt arbete och för företagets långsiktiga lönsamhet.

Prenumerera på ledarskapstips från Westander »

Vill du veta mer?

Birger Lycken

Våra specialister inom ledarskap

Birger Lycken

Seniorkonsult

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom ledarskap. Han är en av våra mest erfarna konsulter och är en uppskattad föreläsare.
– Snällhet ger ökad tillit och bättre samarbete, och gnäll fungerar tvärtom, säger Birger Lycken.

Andreas Rolfer Wrangö

Seniorkonsult

Andreas ansvarar för Westanders tjänster inom medieträning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist på Dagens Nyheter och Sveriges Radio.
– Prata mycket om syftet med verksamheten och hur ni bidrar till samhället, säger Andreas Rolfer Wrangö.

Cecilia Gomez

Pr-konsult

Cecilia är specialiserad på ledarskap och person-pr. Tidigare har hon varit förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.
– Bra coachning utgår från att den coachade själv sitter på många av svaren, säger Cecilia Gomez.

Erik Arroy Elvén

Pr-konsult

Erik är specialiserad på lobbying. Tidigare har han varit generalsekreterare för Pliktrådet och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Ta fram en värdegrund som pekar ut vilka värderingar som ska vägleda arbetet, säger Erik Arroy Elvén.

Frida Blom

Tf byråchef

Frida ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Uppmana alla att återkoppla ofta och att aldrig kritisera den som inte är närvarande, säger Frida Blom.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders tjänster inom lobbying. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping och landstingsråd i Sörmland.
– Var ett föredöme genom att ösa beröm över andra och att framföra kritik konstruktivt, säger Johannes Krunegård.

Katalin Bachry Herngren

Seniorkonsult

Katalin är specialiserad på hållbarhet och varumärkesstrategi. Som konsult har hon främst arbetat med omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Uppmuntra till ständiga förbättringar och gör misslyckanden till lärdomar, säger Katalin Bachry Herngren.

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Betona värdet av att ständigt förändra arbetsmetoder, processer och rutiner, säger Kristoffer Housset.

Sara Haraldsson

Pr-konsult

Sara är specialiserad på ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit chef för engagemang och påverkan på Fairtrade Sverige.
– Skapa glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och löpande uppföljning, säger Sara Haraldsson.