Ledarskap

Westanders ledarskapskonsulter hjälper chefer, ledningsgrupper och medarbetare att utvecklas. Vårt stöd syftar till att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas inre motivation.

Utgångspunkten är forskning som visar att medarbetare på moderna kunskapsföretag motiveras av självstyrning, kompetens och samhörighet. Det är roligt att jobba när man styr sitt eget arbete, utvecklas på jobbet och känner en stark värdegemenskap.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Medarbetarnas motivation och trivsel är helt avgörande för kvaliteten i vårt arbete och för företagets långsiktiga lönsamhet.

Vill du veta mer?

Birger Lycken

Våra specialister inom ledarskap

Birger Lycken

Affärsområdeschef

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom ledarskap. Han är chef för enheten Westander Kris och Ledarskap och en av våra mest erfarna konsulter.
– Skapa glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och löpande uppföljning, säger Birger Lycken.

Andreas Rolfer Wrangö

Seniorkonsult

Andreas ansvarar för Westanders tjänster inom medieträning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist på Dagens Nyheter och Sveriges Radio.
– Prata mycket om syftet med verksamheten och hur ni bidrar till samhället, säger Andreas Rolfer Wrangö.

Cecilia Gomez

Pr-konsult

Cecilia är specialiserad på ledarskap och värdegrundsfrågor. Tidigare har hon varit förbundsdirektör på Svenska Diabetesförbundet.
– Använd värdegrunden som styrinstrument för att bygga en lönsam snällhetskultur, säger Cecilia Gomez.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida ansvarar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Uppmuntra alla anställda till ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, säger Frida Blom.

Johanna Wilkens

Pr-konsult

Johanna ansvarar för Westanders tjänster inom kriskommunikation. Tidigare har hon bland annat arbetat på stiftelsen Friends som kommunikationschef.
– Etablera ett klimat på arbetsplatsen som uppmuntrar nya idéer, säger Johanna Wilkens.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Uppmuntra ständiga förbättringar och gör misslyckanden till lärdomar, säger Johannes Krunegård.