Strategi

En strategi kan beskrivas som övergripande vägval för att nå långsiktiga mål. För att fungera som ett styrinstrument behöver en strategi vara noga genomtänkt, tydligt formulerad och närvarande i verksamheten.

För att strategin ska vara användbar bör den dessutom utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Westander rekommenderar en tidseffektiv och involverande årlig uppdatering. Vi lotsar er genom ett skräddarsytt strategiarbete av hög kvalitet, från analys och reflektion kring målbild och vägval till konkreta åtgärder för genomförande.

Westander arbetar med en rad olika typer av strategier. I kundundersökningen Årets Byrå 2021 fick vi toppbetyg i strategisk kompetens: 9,45 på en tiogradig skala. Läs gärna mer om våra specifika tjänster inom varumärkesstrategi, digital strategi, lobbying och tankeledarskap.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom strategi

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Prioritera på riktigt. Fokusera resurserna där de gör störst skillnad och våga välja bort, säger Kristoffer Housset.

Birger Lycken

Seniorkonsult

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom ledarskap. Han är en av våra mest erfarna konsulter och är en uppskattad föreläsare.
– Sätt ett tydligt mål. Välj ett enda konkret mål för att tydliggöra vad ni ska uppnå, säger Birger Lycken.

Daniel Olsson

Pr-konsult

Daniel ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har han arbetat med lobbying på Unionen och som pr-konsult på Priority Group.
– Berätta för omvärlden. Bind er vid masten och kommunicera era övergripande vägval, säger Daniel Olsson.

Frida Blom

Tf byråchef

Frida ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Identifiera utmaningen. Bestäm vilket hinder som står mest i vägen för att nå ert mål, säger Frida Blom.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan ansvarar för Westanders tjänster inom kampanjer. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och ledarskribent på Aftonbladet.
– Fatta strategiska beslut. Bestäm vilka vägval som är mest effektiva för att nå målet, säger Johan Lindahl.

Maja Stridsberg

Affärsområdeschef

Maja är chef för enheten Westander Digital och Opinion. Resumé utsåg henne 2018 till en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer.
– Håll det enkelt. Ju fler som verkligen förstår strategin, desto större möjligheter att lyckas, säger Maja Stridsberg.

Monica Reinebo

Seniorkonsult

Monica ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Tidigare har hon arbetat hos Socialdemokraterna och på FN:s barnfond Unicef.
– Gör en årlig översyn. Utvärdera och uppdatera strategin en gång per år, säger Monica Reinebo.

Nils Grunditz

Affärsområdeschef

Nils är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han arbetat inom Stockholms stad och på riksdagens utredningstjänst.
– Ställ en diagnos. Analysera den valda utmaningen och identifiera vad problemet är, säger Nils Grunditz.