Strategi

Hur agerar man strategiskt i en aldrig sinande ström av akuta ärenden och brandsläckning? Det är en vanlig utmaning för många ledare vi möter.

En nyckel är att strategin ska vara enkel. Helst så enkel och tydlig att berörda medarbetare har den i huvudet och slipper leta i långa dokument. För att strategin ska fortsätta vara användbar bör den dessutom utvärderas och utvecklas kontinuerligt.

Vi på Westander hjälper er att agera strategiskt även när arbetsbelastningen är hög. Vi lotsar er genom ett effektivt strategiarbete från analys och vägval till konkret genomförande.

Westander arbetar med olika typer av strategier. I kundundersökningen Årets Byrå 2022 fick vi toppbetyg i strategisk kompetens: 9,24 på en tiogradig skala. Läs gärna mer om våra specifika tjänster inom varumärkesstrategidigital kommunikationlobbying och tankeledarskap.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom strategi

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Prioritera på riktigt. Fokusera resurserna där de gör störst skillnad och våga välja bort, säger Kristoffer Housset.

Birger Lycken

Seniorkonsult

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom ledarskap. Han är en av våra mest erfarna konsulter och är en uppskattad föreläsare.
– Sätt ett tydligt mål. Välj ett enda konkret mål för att tydliggöra vad ni ska uppnå, säger Birger Lycken.

Daniel Olsson

Pr-konsult

Daniel ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har han arbetat med lobbying på Unionen och som pr-konsult på Priority Group.
– Berätta för omvärlden. Bind er vid masten och kommunicera era övergripande vägval, säger Daniel Olsson.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan ansvarar för Westanders tjänster inom kampanjer. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och ledarskribent på Aftonbladet.
– Fatta strategiska beslut. Bestäm vilka vägval som är mest effektiva för att nå målet, säger Johan Lindahl.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders tjänster inom public affairs. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping och landstingsråd i Sörmland.
– Inkludera aktiviteter. Se till att strategin leder till handling som tar er närmare målet, säger Johannes Krunegård.

Katalin Bachry Herngren

Seniorkonsult

Katalin är specialiserad på hållbarhet och varumärkesstrategi. Som konsult har hon främst arbetat med omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Ställ en diagnos. Analysera den valda utmaningen och identifiera vad problemet är, säger Katalin Bachry Herngren.

Maja Stridsberg

Affärsområdeschef

Maja är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Resumé utsåg henne 2018 till en av Näringslivets 150 Superkommunikatörer.
– Håll det enkelt. Ju fler som verkligen förstår strategin, desto större möjligheter att lyckas, säger Maja Stridsberg.

Marie Hemberg

Pr-konsult

Marie ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat på Rädda Barnen med företagssamarbeten.
– Gör en årlig översyn. Utvärdera och uppdatera strategin en gång per år, säger Marie Hemberg.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Identifiera utmaningen. Bestäm vilket hinder som står mest i vägen för att nå ert mål, säger Mattias Falk.