Veronica Norton

Som ekonomichef har Veronica en nyckelroll i arbetet med att säkerställa ordning och reda i företagets ekonomi.

Hon ingår i Westanders stab, som ska skapa förutsättningar för konsulterna att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Veronica är delägare och har arbetat på Westander sedan 2010.

Tidigare har Veronica arbetat som redovisningskonsult i över 20 år, bland annat på KPMG i Uppsala och senast på PwC på Södertörn.

Veronica är gymnasieekonom med högskolestudier i bland annat grundläggande ekonomistyrning. Hon är även diplomerad redovisningskonsult SRF.