Ulrika Sandström

Som HR-chef har Ulrika en nyckelroll i vår strävan att vara pr-branschens bästa arbetsplats, med ett särskilt ansvar för att hjälpa affärsområdescheferna i deras rekryteringsarbete.

Ulrika är också chef för Westanders stab, som ska skapa förutsättningar för konsulterna att göra ett så bra jobb som möjligt. Ulrika är delägare och har arbetat på Westander sedan 2019.

Tidigare har Ulrika arbetat med HR-frågor och rekrytering inom IT-branschen och rekryteringsbranschen i över 20 år, bland annat på konsultföretagen Decerno, Prevas, och Mercuri Urval. Hon har också drivit egen konsultverksamhet inom HR och rekrytering.

Ulrika har läst företagsekonomi på Stockholms universitet och beteendevetenskap på Örebro universitet.