Distansarbete

Westanders policy för distansarbete utgår från att du själv avgör var du bäst utför ditt jobb.

Vi vill att vårt kontor ska vara en attraktiv mötesplats för samhällsengagerade. Westanders medarbetare ska erbjudas en trivsam, effektiv och kreativ arbetsplats där de kan omsätta sitt samhällsengagemang i handling.

Dynamik, spontanitet och samhörighetskänsla gynnas av kontorsnärvaro. Det underlättar också för nyanställda att komma in i arbetet när kollegorna är på kontoret. Samtidigt finns det arbetsuppgifter som lämpar sig väl för distansarbete och möjligheten att jobba på distans kan minska både stress och restider.

Vi tror på frihet och ansvar, med tydliga mål inom ett tydligt ramverk. Alla konsulter har dels ett beläggningsmål på 75 procent, varken mer eller mindre, dels ett beläggningskrav på 50 procent.

Om du varaktigt överträffar beläggningskravet på 50 procent har du friheten att själv välja hur och i vilken omfattning du vill arbeta på distans. Om du däremot inte varaktigt överträffar beläggningskravet på 50 procent ska eventuellt distansarbete godkännas av din närmaste chef.

Vid behov lånar Westander ut kompletterande utrustning till arbetsplatsen i hemmet så att medarbetaren har en ergonomisk och bra arbetsmiljö.

Patrik Westander, 2023-11-27