Föräldrapolicy

Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Vår föräldrapolicy underlättar för företagets småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familjeliv.

Vi erbjuder följande till alla som är tillsvidareanställda på Westander:

  • Möjlighet att jobba deltid, för både småbarnsföräldrar och övriga anställda.
  • Kompensation under föräldraledighet för förlorad inkomst utbetalas under 2–6 månader i form av föräldralön enligt kollektivavtal.
  • Tjänstepensionspremie betalas under föräldraledighet, dock i högst 390 dagar per födelse eller adoption.
  • Möjlighet till yrkesmässig kompetensutveckling under föräldraledigheten, genom att exempelvis delta i av Westander betalda seminarier och kurser.

Westander ser ersättlighet som en nyckel för att skapa en familjevänlig arbetsplats. Våra anställda ska enkelt kunna släppa arbetet helt vid vab, sjukdom och ledighet. Som kundansvarig förväntas du därför involvera dina kollegor och eftersträva att göra dig själv ersättlig i samarbetet.

Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Patrik Westander, 2022-11-01