Löneförmåner

Anställda på Westander har många löneförmåner. Här är några av de förmåner vi erbjuder:

  • Sex veckors semester
  • Fri mobiltelefon i tjänsten
  • Friskvårdsbidrag
  • Massage på kontoret
  • Fruktkorg och mellanmål
  • Rabatter genom Personalkortet
  • Hälsoprofilbedömning vartannat år.

De ekonomiskt viktigaste löneförmånerna på Westander är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, andra försäkringar via kollektivavtalet samt deltagande i företagets vinstdelning.