Vinstdelning

Westander har sedan 2002 ett kollektivt bonussystem, lika för alla anställda, som omfattar 40 procent av rörelseresultatet. Syftet med vinstdelningen är att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete.

Vinstdelningens omfattning skapar starka ekonomiska incitament till samarbete. Principen om ”lika för alla” avskräcker både ensamvargar och allt-ljus-på-mig-människor från att söka jobb hos oss.

Westanders årsbonus har de senaste tio åren varit i genomsnitt 116 000 kronor, inklusive eventuell avsättning till tjänstepension, för den anställda som jobbat heltid hela året. Har man exempelvis varit tjänstledig eller arbetat deltid så räknas det av på bonusen, som betalas ut med januarilönen efterföljande år.

Ägarnas lönsamhetsmål är en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten. Sedan 2009 är lönsamhetsmålet också en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. All eventuell vinst över spärren går till kollektiv vinstdelning och utgör beräkningsgrund för nästa års lönehöjningsutrymme.

Bonusbeloppen nedan inkluderar eventuell avsättning till tjänstepension. Westander har under 22 år använt totalt 68 miljoner kronor av vinstmedlen till det kollektiva bonusprogrammet.